Ulykken i Myanmar

Myanmar — eller Burma — har en del at tænke på i disse dage. Et stift politisk system som undertrykker sin egen befolkning. Problemer med nødhjælp som vi andre nationer sender derud, og som derefter ikke kan nå den lille burmeser. Absolut deprimerende på én måde, men også tankevækkende på en anden.

Sproglige nuancer

Det er tankevækkende at notere sig hvor mange danskere der reelt set må gå rundt med meget små ordforråd. Deres tankevidde spænder ikke længere end et synonym. Hvis noget står i en synonym-ordbog så må det være sådan.

Hvornår tjekker du post?

Jeg er ret sikker på mange iblandt jer tjekker post dagligt når I er på arbejde — enten fordi I skal eller fordi det er en logisk del af arbejdsgangen. Hvor ofte tjekker du så din egen (private) mail? Dagligt, eller måske flere gange dagligt? En eller to gange om ugen? Sjældnere end ugentligt?

Front mod tortur

Forleden aften så jeg en dokumentar om hvordan englænderne overhørte en ambassadørs advarsler om at efterretningsrapporter var baseret på afhøringer under benyttelse af tortur. Denne ambassadør blev fyret i stedet for at man tog sig aktivt af sagen, og ambassadøren gav i udsendelsen udtryk for, at landet “ikke var det storslåede land han havde regnet … [Read more…]

Arbejdersagen

Det er morsomt at tale “arbejderens” sag i forhold til den store stygge arbejdsgiver al den stund det faktisk viser sig at være ganske anderledes. Mange håndværkere har i dag en væsentligt højere grundløn end mange butiksledere, og flere iblandt dem er gift med akademikere som får hustandsindkomsterne op på langt mere end “den nye … [Read more…]