Dejligt med ny viden

Jeg fandt det ganske morsomt torsdag nat, da jeg begyndte læsningen af bogen “Omveje til nutiden — historien bag DSB” skrevet af Birgitte Marfelt, at konstatere, at jeg rent faktisk havde indlært noget som ER forkert. Da hun skrev, at den første jernbaneforbindelse lå mellem Kiel og Altona kom jeg i tvivl.
Hvis du spørger: “hvor ligger den først anlagte jernbane?” så svarer de fleste København-Roskilde… Men det er forkert.

Kilden http://www.toptop.dk/default.asp?ArticleOne=B&T=F&R=AK&D=B4 bekræfter bogens oplysninger, og fortæller:

Når vi danskere taler om den første danske jernbane hæver vi blikket og siger andægtigt København – Roskilde 1847. Det er for såvidt også korrekt. Hvis man siger monarkiets første jernbane forholder det sig dog anderledes.
Monarkiets første jernbane gik mellem Altona ved Hamborg og Kiel.

Så selvom denne information lå i starten af bogen, og denne blev solgt på udsalget der startede onsdag, så er der ingen tvivl. Vi kan lære meget af bøger hvis vi er nysgerrige nok til at stille spørgsmål og er parate til at opdatere vores viden. 🙂

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.