Lemelson-dagen

Jerome (eller: “Jerry”) Hal Lemelson blev født 18. juli 1923 i Staten Island i New York, og døde for nu 10 år siden, den 1. oktober 1997. Han nåede i sit 74-årige liv at opnå over 600 patenter, og en af hans citater helt tilbage fra en senatshøring helt tilbage til 1975 er fortsat meget aktuel:

Company managers know that the odds of an inventor being able to afford the costly litigation are less than one in ten; and even if the suit is brought, four times out of five the courts will hold the patent invalid. When the royalties are expected to exceed the legal expense, it makes good business sense to attack the patent… we don’t recognize that the consequence of the legal destruction of patents is a decline in innovation…

[Oversat: “Forretningsejere ved, at odds for at en opfinder har råd til dyre retsomkostninger er mindre end 1 ud af 10, og selv i tilfælde hvor sagen køres er det fire ud af fem gange således at retssalene ikke vil opretholde patentet. Når licenspengene (royalties) forventes at være større end den juridiske udgift er det god forretningssans at udfordre patentet… Vi indser ikke at konsekvensen af ødelæggelsen af patenterne er et fald i innovationen…”]

Årets ditten, og årets datten

Man laver mange fjernsynsprogrammer som skulle øge interessen for innovation her i landet. Alligevel ser man i introduktionerne at ganske glimrende ideer forkastes alene fordi dommerpaneler lynhurtigt ender med at være “smagsdommere”. Gode ideer, som dommerpanelet selv først validerede, forkastes under dække af programmets længde, ideens gennemførelse m.v.

Altsammen tydeligvis fordi man har valgt et forkert format til programmet, men den tanke strejfer slet ikke, for det handler alene om seertal.

Men for os som samfund handler det også om økonomi. HVIS vi ikke opretholder patenternes vigtighed, så tabes lysten til at udvikle og formalisere nye ideer i patentform. Hvis kampen for innovation skulle frem i lyset, så burde Lemelson ikke være et fremmedord blandt innovative mennesker. Tankevækkende, og vigtigt, hvis det næste årti skal bringe innovationen frem.

Interesserede kan læse mere om hr. Lemelson her: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_H._Lemelson

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.