Displaying posts categorized under

protestantiske

Beskyttelse af pædofile m.v.

Det er tankevækkende så forskelligt protestanter og katolikker ser på spørgsmålet om præsteløftet set i forhold til anmeldelse af information der kommer til deres kendskab om mishandling af børn.

"Kristne er da så tolerante"…

Mange tror kristne er så tolerante, men i missioneringens “hellige” navn er visse en del mindre tolerante end folk tror. I artiklen “Kristelig fagbevægelse sagsøgt for fyring” kan du på Kristeligt Dagblad læse hvordan den gule fagbevægelse KF har fyret en medarbejder fordi hun ikke ville bede morgenbøn.

Da kristne smed de hebraiske skrifter bort

Det er meget vigtigt at forstå de steder hvor kristendommens “grundlægger”, tømrerdrengen Jesus, taler mod jøderne, mod Loven og mod sund fornuft. Sidstnævnte ses især i den såkaldte bjergprædiken du kan finde i Matthæusevangeliet kapitel 5 til 7.

Endelig erkendes tvisten

Som det fremgår af artiklen “Teologistudie lægger op til store omvæltninger” så erkendes det endelig, at der er en tvist mellem de hellige skrifter (der er forfattet på hebraisk) og så de kristnes skrifter (der hovedsageligt er forfattet på græsk). Hebraisk og latin vil, ifølge et forslag fra dekanen på Århus Universitet, blive gjort til […]

Faggrænser eller for små sko?

Når man i Frederiksborg Amts Avis kan læse, at en strid om hvem der skal betale for at gøre rent på præstens kontor i Mårum er endt med en politianmeldelse, så er der virkelig tale om signalforvirring af dimensioner.

Skilsmisseritual?

Folkekirken sejler rundt i sin iver efter at få øget besøgstallene. Seneste skud på stammen er nu sågar forslaget om at lave et “skilsmisseritual”…. Hvad bliver næste forslag? Et ritual for alt? Et ritual for feriens start, og et for feriens afslutning? Vanviddet synes ikke at ville tage nogen ende, og interesserede kan læse mere […]

Kirkelukninger?

Er der noget overraskende i, at Københavns Stift arbejder med knap 10 kirkelukninger? Hvori skulle problemet ligge, når nu de ikke bruges i det nødvendige omfang for at berettige til en præsts vedligehold? Interesserede kan læse nyheden herfra: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/288945:Kirke—tro–Kirkelukninger-er-begyndt-i-Koebenhavn.

Bispevalget – dybt til grin

Der er godt nok gang i valgproblemerne i Roskilde Stift… Hvordan kan man som deltager i et valg modtage en kuvert med to stemmesedler i uden at protestere? Hvordan kan man i det hele taget finde på at indsende flere stemmesedler er en endnu større gåde…

At hilse eller ikke at hilse…

Det er tankevækkende at se hvordan kristne – sågar indre-missionske, der påstår at kende sine skrifter – ikke forstår at leve op til de krav de selv stiller. Et nyligt eksempel er hvorvidt mandlige præster vil give hånd til kvindelige præster i forbindelse med ordinationer. Med henvisninger til Paulus [tænk straks: kristendommen har jo en […]

Kristendommens "opfindelser" – del 8

Som jeg skrev i mit indlæg den 15. august med titlen “Hvorfor bruger kristne så meget tid på begrebet ‘synd’?” så lovede jeg at komme ind på emnet aflad, samt hvorvidt dette var paulinsk eller katolsk.