Nyhedsgruppen dk.livssyn.kristendom

Enkelte har spurgt hvad mit syn på nyhedsgruppen news:dk.livssyn.kristendom er, og det vil jeg da gerne besvare. Nyhedsgrupperne om livssyn hedder en af følgende tre ting:

  • dk.livssyn
  • dk.livssyn.kristendom
  • dk.livssyn.newage

Fordelingen er således at indlæg som ikke enten passer ind i kristendom eller newage skal ind i news:dk.livssyn.

Hvad kan der diskuteres i nyhedsgrupper?
I fundatsen for hovedgruppen news:dk.livssyn står der følgende:

Emnet for dk.livssyn er subjektiv debat om Livets Store Spørgsmål: Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen bagefter? Hvordan skal vi opføre os så længe? Er der en mening med det hele? I så fald, hvad?
Området lader sig ikke afgrænse med en enkelt elegant definition, men omfatter bl.a.: Filosofi. Etik. Moral. Religion: dogmer, tro og mangel på samme. Metafysik. Verdensbilleder.
Formålet med gruppen er at deltagerne kan blive klogere på både deres egen og andres tro/holdning/filosofi ved at forklare den til andre og læse om andres.
Der er en glidende overgang mellem at forklare sit svar på de store spørgsmål og at missionere for det. Der er OK at deltage i en debat selv om man ikke har i sinde at blive ‘omvendt’ til modpartens holdning – hvis man respekterer modpartens ret til det samme.
Gruppen kan have undergrupper til diskussion af specifikke religioner, tilværelsestydninger og/eller idesystemer, fx kristendom. Modsat sædvanlig praksis på usenet betyder det *ikke* at indlæg om fx kristendom bør undgås i dk.livssyn.
Alle bør kunne bruge dk.livssyn til at sammenligne sit livssyn/holdning/religion med andre. Undergrupperne er til at diskutere detaljer i en enkelt religion uden at blive forstyrret af indlæg om andre. Derfor er krydspostning af indlæg mellem dk.livssyn og en specialiseret gruppe sædvanligvis ikke en god ide, selv om indholdet hver for sig kunne passe begge steder.
Krydspostning kan være relevant hvis man prøver at flytte en diskussion. I så fald bør det fremgå udtrykkeligt af indlægget at det er krydspostet, og hviklen gruppe svar bør skrives i – både i brødteksten og som “Followup-To:”-header.
Reklamer er uønskede og henvises til dk.marked eller en relevant undergruppe til en af disse.
Kilde: http://usenet.dk/fundats/dk.livssyn.txt

Specifikt for nyhedsgruppen news:dk.livssyn.kristendom beskrives formålet således:

Alle emner indenfor kristendommen kan tages op i forumet,
lige fra teologiske diskussioner til vidnesbyrd og forbønsønsker.
Eksempler på relevante emner i gruppen:
* Spørgsmål om Bibelen og kristendom generelt.
* Hvad er tro, og hvor kommer troen fra?
* Ser Paulus ned på kvinder?
* Enhver salig i sin tro – bibelsk begrundet eller ej?
* Abort og Bibelen.
* Homoseksuelle og kristendom.
* Tror muslimer og kristne på samme Gud?
Altså en nyhedsgruppe, hvor alle kristendomsrelaterede spørgsmål,
fortællinger, synspunkter og oplevelser kan tages op.
Det må forventes, at diskussionen til tider bliver ophedet. Derfor
forventes det, at alle deltagere på trods af eventuelle uenigheder
holder en sober tone i debatten. Indlæg, der ikke gør dette, er
uønskede. Undgå at håne folk på grund af deres tro eller mangel på
samme.
Dansk er hovedsproget, men som i alle andre grupper er andre sprog og
nationaliteter selvfølgelig velkommne. Det regnes som almindelig
høflighed at oversætte citater fra f.eks. engelsk, når sådanne
citater indgår som argument i diskussioner, der ellers foregår på
dansk, norsk eller svensk.
Videnskabeligt, sprogligt og filosofisk prægede indlæg kan ofte med
fordel placeres i dk.livssyn, dk.videnskab.teologi, dk.videnskab.religion eller dk.kultur.sprog.klassisk.
Indlæg, der direkte håner eller latterliggør andre, er uønskede.
Humoristiske bemærkninger fra én skribent til en anden accepteres med
et smil
.
Personforfølgelse har intet at gøre her i gruppen og henvises til
dk.snak.mudderkastning
.
Gruppen er ikke beregnet til køb & salg, der i stedet henvises til
relevante grupper i dk.marked-hierarkiet.
Det er ikke tilladt sende indlæg til denne gruppe, der indeholder
vedhæftede filer, som f.eks. musik eller billeder. Disse kan i stedet
sendes til relevante grupper i dk.binaer-hierarkiet og derefter
henvises til i et normalt indlæg.

Den væsentligste ting der ofte bliver overset, er mudderkastet. Jeg erkender jeg også selv tidligere har indladt mig på diskussioner med folk i et forsøg på dels at være høflig nok til at besvare indvendinger, men også fordi jeg – engang – troede, at nyhedsgruppen var til fornuftige diskussioner.

Med tiden må det erkendes, at der er alt for meget personfnidder. Men gruppen er god til opslag når du gerne vil generere lidt debat, men der kommer som regel ikke ret meget sagligt ud af gruppen.

Men tjek selv livssynsgrupperne, og dan dig din egen mening. Måske har du en supplerende kommentar om disse grupper. Disse ville være meget velkomne.

Leave a Response