Alt for mange tror, at alder, viden og erfaring hænger sammen. Vi er en generation af unge mennesker, der kan tilføre nye ideer, også selvom vi ikke nødvendigvis har den alder folk i "gamle dage" havde, før man fik de ideer og tanker som nogle af os har.
Der er stort fokus på menneskelige ressourcer ved festlige lejligheder, men de seneste trusler om fyringer (på slagteriområdet) med deraf følgende nedsat løn under foregivende af at det bedre kan betale sig at flytte til udlandet fortæller at der er noget rivende galt med den måde mange virksomheder ser på menneskelige og uddannelsesmæssige ressourcer

En lille causering om Human Resource og personaleledelse

Desværre har det vist sig at fokus er alt for ensidigt, for alting ses som enten arbejdsTAGER eller arbejdsGIVER-debat hvorimod tiden efterhånden er moden til at se tingene i et lidt større perspektiv. Den danske arbejdskraft er veluddannet, og har mange kurser og anden know-how med i bagagen. Når firmaer derfor truer med at flytte sine aktiviteter til udlandet, ud fra en rent økonomisk synsvinkel, viser de en absolut mangel på solid dømmekraft.
Selvom jeg normalt er af den opfattelse at fagforeninger (for de flestes vedkommende) har overlevet sig selv på grund af manglende forståelse af sammenhængene mellem medarbejderkrav og varens pris (og konkurrencedygtighed), så er der ingen tvivl om at sådanne firmaer fortjener en konflikt.

Det er først under en konflikt mange får efterset sine HR-evner
Human Resource/Personaleledelse handler om at skabe loyalitet hos sine medarbejdere, der gør at de ansatte ikke ønsker at forlade firmaet. [Eksempel: vi kender alle butikkerne, hvor vi helst ikke handler, fordi personalet hele tiden skiftes ud. Deres manglende erfaring gør at "der mangler noget", ikke sandt? :-)]
Human Resource handler om at medarbejderne gerne tager overarbejde i travle perioder -- men alt for ofte druknes den gode vilje i, at man bagefter beder medarbejderne "afspadsere". [Eksempel: Hvor meget får kontormusen ud af at afspadsere, når stakken bare vokser, hvis der ikke er andre til at tage sig af opgaven, mens kontormusen tager sin "afspadsering"?]
Human Resource, hvis den dyrkes som videnskapital i virksomheden, kan være med til at sikre, at nye medarbejdere rekrutteres blandt de bedst kvalificerede og iblandt folk som de ansatte kender i forvejen. Jeg er klar over man skal undgå nepotisme, men (som med alt andet her i livet) med den rigtige balance, kan man opnå store besparelser ved at undgå fejl-ansættelser. [Eksempel: Hvor mange kender ikke situationen hvor den behagelige kandidat viser et glimrende ansigt til samtalen, og bagefter viser sig at være en tikkende humørbombe med dårlig stemning til følge? :-(]

Kort sagt: Human Resource handler om at tænke før man taler. Det handler om at skabe den rette stemning -- og faktisk kan det vise sig, at en investering i "de bløde værdier" kan være den bedste sikkerhed for at det går virksomheden godt. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål, for som Piet Hein sagde det: "At vide hvad man ikke véd, er dog en slags alvidenhed." Hvis man ikke bruger den rigtige teknik til at spørge ind til problemet, finder man aldrig løsningen... Det er der mange, der anerkender (på papiret), og ved festlige lejligheder -- men ALT FOR OFTE viser det sig, at de glemmer det i hverdagen.


Henrik V Blunck


Denne side ses bedst med Opera, Mozilla, Konqueror eller andre ægte W3C-godkendte browsere, og
vedligeholdes af Henrik V Blunck og senest opdateret med ny reklame i bunden den 4. februar kl. 22:17