God kampdag til alle!

Jeg vil gerne starte med at ønske alle en rigtig god kampdag. 1. maj er en tradition for de fleste arbejdere hvor man tillader sig, at se lidt tilbage på det historiske. Det er ingen selvfølge, at vi i dag har et af verdens allerbedste systemer når det gælder den danske model – at arbejdsgiver og lønmodtager forhandler via fagforeninger, og at der er urafstemning blandt medlemmerne.

I dag vil jeg godt henvise til den artikel jeg skrev allerede den 6. april 2017 med titlen Den tale arbejderen håber en dag at høre fra talerstolen 1. maj.

For ét er lønforhandlinger, ro på arbejdspladsen m.v. Noget ganske andet er, at det alt sammen kan være fuldkommen ligegyldigt, hvis ikke politikerne også varetager alles interesser. Solidariteten har aldrig haft så ringe kår som i dag.

Vi skændes om så meget på så pernittent grundlag, at vores børn må korse sig!

Det bør vi altså lave om fremadrettet, og derfor min alternative 1. maj-tale, som jeg håber du også synes er inspirerende for en ny kurs i samfundet.

Rigtig god kampdag til alle! 🙂

Comments are closed.